Shama

37 tekstów – auto­rem jest Sha­ma.

Nie będę z Tobą żyć

Nie będę z Tobą żyć
Ani z ni­kim innym
Jes­tem ciszą
Jes­tem czasem
Jes­tem światem
Dniem z życia dziecka
Zacho­dem Słońca
Pełnią księżyca
Mgnienie oka i znikam

nie złapiesz wiat­ru w ramiona
nie przy­tulisz niedźwiedzia
nie uj­rzysz blas­ku ocza­mi ślepca

I śmier­ci nie po­konam z Tobą
Już z nią przeg­rałam
Choć wciąż tu jes­tem
Ona wygrała 

wiersz • 10 czerwca 2012, 17:47

Uśmiech- sposób by in­ni nie dos­trzeg­li spos­tosze­nia w czyichś oczach. 

myśl • 16 maja 2012, 22:20

Głupi ma zaw­sze szczęście, jeśli nie jes­teś głupi masz pecha. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 września 2011, 17:53

Z cza­sem wta­piamy się w lus­trza­nie od­bi­cie, w które tak upar­cie się wpatrujemy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 maja 2011, 16:38

Pożegnanie

Pros­totą słów, wy­raź swój ból...
Nie ma mnie tu, duch opuścił grób.
Żegnaj..
Cza­su nam brak,
sta­tek za­mienił się we wrak 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 marca 2011, 18:59

Paradoks

Gdy po­cie­szasz swoją przy­jaciółke, po­nieważ zmarła ważna w Twoim życiu oso­ba, którą ona znała tyl­ko z Twoich opowieści 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 lutego 2011, 18:48

Gdy­by wszyt­skie marze­nia się spełniały, przes­tałyby być marze­niami, a stałyby się bar­dziej planami 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 lutego 2011, 17:52

Między "chcę" a "pot­rze­buję" rzad­ko kiedy stoi znak równości 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2011, 20:41

Gdy więdnie kwiat, świat płacze, choć słońce świeci 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 lutego 2011, 13:06

Nie szu­kaj głębi na płyciźnie 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 stycznia 2011, 17:55
Shama

......

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność